Dutch IT Society event: interessante en geslaagde middag voor Computer Profile

Voor Computer Profile was het een bijzondere eer om opnieuw het Dutch IT Society event van nieuwsplatformen Dutch IT-channel en Executive-People te ondersteunen. Aan een grote groep toehoorders vertelde Michiel Alkemade, directeur van Computer Profile, over de ICT-markt, de grote opportuniteiten voor cloud service providers, en hoe het staat met diversiteit. Ook werd er een mooi bedrag overhandigd aan Peter van Uhm, ambassadeur van Stichting Hulphond Nederland. Maar bovenal was het een gezellig samenkomen van leveranciers, resellers en IT-beslissers.

Cloud Service Providers

Het middagprogramma van het Dutch IT Society event was onderverdeeld in twee tracks: het eindgebruikers- en het channelprogramma. Michiel Alkemade vertelde tijdens dit laatste onderdeel over de nieuwe rol van het kanaal. Steeds meer organisaties verplaatsen (een deel) van hun IT-omgeving naar de cloud. In de afgelopen zeven jaar is het gebruik van cloud-oplossingen voor bedrijfsapplicaties gestegen van 6 naar 65 procent en het aantal on-premise servers is in diezelfde periode met ongeveer de helft gedaald. Het aantal aanbieders van cloud-services, de Cloud Service Providers (CSP’s), is logischerwijs navenant gestegen. Maar hoe groot is die markt nu precies? Computer Profile start dit najaar met een grootschalig en innovatief marktonderzoek naar dienstenaanbod, investeringen en trends in dit snel evoluerende landschap.

Debat over diversiteit

Ook vertelde Alkemade over de verhouding van mannen en vrouwen binnen verschillende beroepsgroepen en dan voornamelijk in de IT. Een recent onderzoek van Computer Profile toont aan dat (middel-) grote IT-bedrijven in Nederland slechts 8% vrouwen in een beslissersrol hebben, en dat was voer voor een geanimeerd panelgesprek over diversiteit en gelijkwaardigheid, met onder andere Lotte De Bruijn van Nederland ICT.

Stichting Hulphond

Ook voorrmalig Commandant van de Strijdkrachten Peter Van Uhm waren de diversiteitscijfers niet ontgaan: “Als voormalig commandant van de strijdkrachten ben ik blij eens voor een groep mensen te spreken, waar de man-vrouw-verhouding nog slechter is dan bij Defensie”, begon hij zijn bijdrage. Van Uhm is ambassadeur van Stichting Hulphond Nederland en hij vertelde over het werk van deze stichting aan de hand van zijn eigen, indrukwekkende ervaringen in militaire dienst.

Computer Profile ondersteunt het inzetten van hulphonden voor mensen met een geestelijke en fysieke zorgvraag. Tijdens het Dutch IT Society event overhandigden we samen met Dutch IT Channel en Pro Warehouse een cheque van 5.000 euro. Ook een bijdrage leveren? Hier vindt u meer informatie.