Veeam met voorsprong meest gebruikte back-up toepassing

Meer dan een derde van de bedrijfsvestigingen die een oplossing gebruiken voor back-up geeft aan dat het een oplossing van Veeam betreft. Het meest opmerkelijke daarvan is het tempo waarin Veeam de Nederlandse zakelijke markt heeft weten te veroveren. Vier jaar geleden lag het aandeel van Veeam nog onder de 10 procent van het totale aantal geïnventariseerde back-up oplossingen. Wellicht heeft de snelle opkomst te maken met de veranderingen die plaatsvonden bij een aantal concurrenten, zoals de veranderingen bij CA en Symantec met de verzelfstandiging van zowel ArcServe als Veritas (Backup Exec). Deze laatste oplossing is in gebruik bij circa 22 procent van de gebruikers van back-up oplossingen. De top drie wordt gesloten door Commvault. Net iets minder dan 1 op de 7 backup toepassingen is afkomstig van deze Amerikaanse vendor. Dit blijkt uit analyse van circa 3.500 gesprekken die Computer Profile voerde met IT-managers van Nederlandse bedrijfsvestigingen met 50 of meer medewerkers over het gebruik van security hard- en software. 

Inmiddels heeft Veeam in alle door Computer Profile onderscheiden marktsegmenten de leiderspositie weten te bemachtigen. In het segment Multinationals liggen de verschillen nog het kortst bij elkaar, maar ook daar is Veeam over de concurrentie heen gewipt. Wel dient te worden opgemerkt dat het gebruik van back-up oplossingen van de verschillende vendoren in kaart is gebracht op basis van het aantal locaties waar Computer Profile een bepaald pakket is tegen gekomen. Op basis van IT uitgaven aan back-up, zou het plaatje er anders uit (kunnen) zien.  

End Point-/Antivirusoplossingen

Op het gebied van werkplekbescherming zien we dat de twee grootste vendoren in de afgelopen 10 jaar wat terrein prijs hebben moeten geven ten faveure van een aantal concurrenten in de middenmoot. McAfee is anno 2017 de meest voorkomende toepassing. Ongeveer 27 procent van de geïnventariseerde werkplekken wordt beschermd door een McAfee pakket. Ter vergelijking, in 2009 lag dat nog ruim 10 procentpunt hoger. In de genoemde periode is de naam McAfee van de markt gehaald en werd in de plaats daarvan Intel Security gebruikt. Inmiddels heeft Intel de McAfee-tak in een joint venture structuur gegoten en wordt vanaf eind 2016 het label McAfee weer gebruikt.  

Het aandeel van Symantec heeft in de laatste 8 jaar geschommeld tussen de 18 en 22 procent van de geautomatiseerde werkplekken. Op dit moment is het aandeel Symantec een kleine 19 procent. 

De nummers 3 en 4, Trend Micro en Sophos, kennen de laatste twee jaar een aandeel dat vrijwel gelijk is aan elkaar. Beiden hebben hun aandeel de laatste jaren wel iets weten uit te breiden ten opzichte van 2009. Eset, Kaspersky en Microsoft zijn drie partijen die hun aandeel in de periode 2009-2017 op de Nederlandse zakelijke markt hebben weten uit te bouwen; In 2009 zagen we een aandeel van 2,8 procent voor Eset versus de huidige 6,9 procent, voor Kaspersky is dat van 2,2 naar 5,7 procent gegaan en Microsoft is van een aandeel van minder dan 1 procent naar ruim 5 procent gestegen. F-Secure, AVG en Norman maken de top 10 meest voorkomende endpoint oplossingen compleet met een aandeel van respectievelijk 2,7; 1,2 en 1 procent. Voor deze drie partijen geldt dat F-Secure haar positie vanaf 2009 telkens ietsje weet te verbeteren, dat AVG de laatste vijf jaar constant blijft en dat Norman vanaf 2009 (4½ procent) telkens een beetje terrein verliest. 

 Voor de top vijf endpoint oplossingen is voor 2017 verder ingezoomd op het gebruik per branche. Enkele opvallende zaken; het hoge aandeel van Sophos bij overheids- en zorginstellingen, het relatief hoge gebruik van Eset in het onderwijs, de services sector en de transportbranche én het hoge gebruik van Trend Micro in de zorgsector. 

Security-software

Naast endpoint oplossingen vraagt Computer Profile ook naar het gebruik van securityoplossingen anders dan endpoint. Eén naam springt er dan uit: Microsoft. Circa 37 procent van de locaties die securityoplossingen benoemen geven aan hiervoor één of meerdere Microsoft toepassingen te gebruiken. Sophos lijkt de laatste jaren hier terrein te winnen, net zoals Trend Micro. McAfee, Symantec en Check Point komen we juist iets minder vaak tegen de laatste jaren. 

Firewalls 

Behalve softwarematig zal een deel van de beveiliging met hardware oplossingen worden ingevuld. Daarom wordt ook nog even een blik geworpen op het gebruik van hardware firewalls en routers. Dan blijkt de dominantie van Cisco op het gebied van netwerkapparatuur. Bijna twee derde van alle aangetroffen hardware oplossingen betreft een Cisco oplossing. Dit aandeel lijkt wel heel licht gedaald in de afgelopen vijf jaar. Alle andere aangetroffen oplossingen kennen een aandeel kleiner dan 10 procent van het totaal. HPE en Fortinet lijken een klein beetje terrein te hebben gewonnen in die periode. Omdat de verschuivingen voor de meeste vendoren in de afgelopen jaren zeer beperkt zijn vallen de verschillen zelfs in de steekproefmarges.