Stuivertje wisselen iOS en Android

Iets meer dan 40 procent van de zakelijke smartphones in de Nederlandse markt draait op het Android platform. Daarmee komt het net iets vaker voor dan het gebruik van Apple toestellen met het bijbehorende iOS platform. Windows phones van Microsoft nemen de derde plaats in. Ongeveer een zesde van de in kaart gebrachte zakelijke smartphones draait hierop. Hiermee wordt duidelijk dat circa vijftien jaar na ingebruikname van smartphones op grotere schaal, deze drie mobiele besturingssystemen de enige zakelijke overblijvers zijn in een turbulente markt. De weergegeven percentages voor augustus zijn gebaseerd op 1.200 interviews uitgevoerd door Computer Profile van maart tot en met augustus 2016 onder bedrijfsvestigingen met 50 of meer medewerkers. Ook in de voorafgaande jaren is telkens een vergelijkbare doelgroep geïnterviewd in een vergelijkbare periode.

Er is overigens wel een duidelijk verschil tussen de installed base aandelen van de mobiele operating systemen en de verspreidingsgraad van de verschillende platforms. Apple iOS komt namelijk op meer verschillende locaties voor dan Google Android. Circa driekwart van de locaties met smartphones geeft aan dat er 1 of meerdere iPhones in gebruik zijn. Zakelijke Android toestellen worden verstrekt door 55 procent van de locaties met smartphones. Omdat het gemiddeld aantal verstrekte Android toestellen per locatie hoger is dan voor iPhones is de installed base voor Android hoger dan voor iOS.

Merken Smartphones

Android is het meest voorkomende platform voor smartphones. Op korte voet gevolgd door Apple (iOS). Omdat Android op toestellen van meerdere fabrikanten draait is de meest voorkomende smartphone fabrikant vooralsnog Apple. Met name in het handelssegment (58%) de industrie (54%) de bouw (45%) en de overheid (46%) ligt het aandeel iPhones ver boven het gemiddelde. De overall voorsprong op Samsung lijkt de laatste jaren wel steeds kleiner te worden. In 2013 was het aandeel Samsung in het totaal circa 18 procent, in 2014 bedroeg dat 25 procent, vorig jaar circa 27 procent en nu inmiddels een kleine 30 procent van de zakelijke smartphones. Het aandeel Samsung is het hoogst in de zorgsector (43%) de overheid en onderwijs (beiden 39%) en de transportsector (38%).

Mobile Device Management.

Bij het managen van de smartphones (en de hier niet besproken tablets of andere mobiele apparatuur) kan door organisaties gebruik worden gemaakt van oplossingen op het gebied van Mobile Device Management. Sinds een paar jaar wordt het gebruik van deze software meegenomen door Computer Profile in haar interviews met de zakelijke eindgebruikers. Op basis van de interviews van de laatste 6 maanden komt het gebruik van deze toepassing naar voren bij circa 23 procent van de bedrijfsvestigingen met 50 of meer werknemers.
Belangrijkste uitschieter naar boven betreft de overheid en ICT & Utilities met respectievelijk 39 en 33 procent.

Als naar het totaal van de genoemde oplossingen voor Mobile Device Management (MDM) wordt gekeken dan zien we op dit moment bij de geïnterviewde locaties MobieleIron als meest gebruikte oplossing naar voor komen. Net iets minder dan een derde van de aangetroffen MDM oplossingen betreft een MobileIron toepassing. Daarmee ligt het aandeel MobileIron op hetzelfde niveau als vorig jaar. Ook de nummer 2, Airwatch van VMWare, kent een haast ongewijzigd aandeel in het totaal.