SAP meest voorkomende ERP toepassing, vooral grootzakelijk

Bijna twee derde van alle Belgische bedrijfsvestigingen in het KMO+ segment, locaties vanaf 50 medewerkers, geeft aan gebruik te maken vaan een software pakket voor de ERP omgeving. De meest gebruikte toepassing bij deze bedrijfsvestigingen betreft de ERP oplossingen van SAP. Namelijk 29 procent van de commerciële en publieke instellingen met ten minste 50 medewerkers op locatie gebruikt een ERP oplossing van deze Duitse vendor. Naast SAP steekt alleen Microsoft duidelijk boven de andere vendoren uit. Ongeveer 1 op 8 locaties geeft aan gebruik te maken van Microsoft Dynamics voor ERP. Dit blijkt uit analyse van Computer Profile van circa 3.500 gesprekken die de afgelopen 18 maanden zijn gevoerd met Belgische commerciële en publieke instellingen over het gebruik van bedrijfskritische applicaties.

Bij de bijna 2.400 geïnterviewde locaties die ERP software gebruiken treffen we circa 170 verschillende ERP oplossingen. De meeste hiervan treffen we bij een beperkt aantal locaties. Maatwerkoplossingen voor ERP zijn in gebruik bij circa 10 procent van de locaties. Driekwart van de maatwerkoplossingen betreft intern ontwikkelde (bedrijfseigen) software, het resterende deel betreft maatwerk ontwikkeld door een externe dienstverlener. Het gebruik van maatwerk is de laatste jaren wel aan het afnemen, in 2011 gaf 14 procent van de locaties nog aan een maatwerk ERP pakket te gebruiken.

Verder inzoomend op het gebruik van ERP per marktsegment laat zien dat in het publiek domein (overheid, onderwijs en zorg) het ERP gebruik het laagst is. Circa 28 procent van de publieke instellingen gebruikt een ERP pakket. Ook hier is SAP met 12 procent de meest ingeschakelde vendor. Onder locaties van multinationals (is meer dan 2500 medewerkers in België of onderdeel Fortune 500 of Forbes 200 bedrijf) ligt het ERP gebruik op 87 procent. In dit segment komt de positie van SAP het meest nadrukkelijk naar voren. Bijna 70 procent van de locaties van multinationals gebruikt SAP ERP. Ook Oracle komt in dit segment bovengemiddeld naar voren. In de segmenten “National Enterprises” (250-2.500 medewerkers) en “Medium Sized Businesses” is de diversiteit aan vendoren het grootst. In deze segmenten kent Microsoft haar sterkste positie.

De penetratie, of verspreidingsgraad, van ERP software lijkt haar maximum zo langzamerhand bereikt te hebben. In de laatste 4 jaar is het gebruik overall nog met circa 3 procentpunt toegenomen. Verdere groei in het ERP gebruik zal dan ook hoofdzakelijk moeten komen uit het verder uitbreiden van de ERP omgeving bij bestaande klanten.

Bij industriële locaties ligt het ERP gebruik het hoogst, 9 op 10 locaties binnen dit segment gebruikt al ERP. In het handelssegment maakt 85 procent van de locaties reeds gebruik van ERP. De non-profit sector loopt het meest achter als het over ERP gebruik gaat. Binnen dit segment zijn vaak maatwerkoplossingen in gebruik specifiek gericht op het segment, zoals bijvoorbeeld ziekenhuisinformatiesystemen, leerlingvolgsystemen en gemeente administratiepakketten.

Wel private, geen public cloud

Het in de lucht houden van de ERP omgeving kan door verschillende partijen op verschillende manieren worden verzorgd. Dit wordt duidelijk uit de locatie waar de ERP software draait. Circa 43 procent van de aangetroffen ERP oplossingen bij Belgische commerciële en publieke instellingen draait nog steeds op de eigen locatie, of te wel on premises. In de bouwsector en de zakelijke dienstverlening ligt het percentage on premises het hoogst met respectievelijk 51 en 48 procent.
Dit percentage is nauwelijks aan grote veranderingen onderhevig. Een bijna even groot deel van de ERP pakketten draait niet op de eigen locatie, maar op een zuster/moederlocatie, weergegeven onder het label “remote”. Ook hier schommelt het percentage wel iets, maar is de overall trend dat er geen duidelijke langere termijn verschuivingen zichtbaar zijn.

Onder cloud oplossingen wordt verstaan, ERP applicaties die in abonnementsvorm per gebruiker worden afgenomen en die door de software vendor zelf worden gehost, beheerd en geüpdatet op een gedeelde (meerdere klanten) infrastructuur. Een voorbeeld hiervan is de public variant van SAP Business ByDesign of een cloud versie van Dynamics Nav. Deze (public) cloud oplossingen vormen slechts een zeer beperkt deel, ongeveer 1 procent, van het totale aantal ERP pakketten dat we aantreffen in de huidige Belgische markt. Er lijkt ook nauwelijks beweging te zitten in het gebruik van (public) cloud oplossingen. De laatste categorie die is onderscheiden betreft “hosted” ERP oplossingen. Deze draaien in een data center van een externe dienstverlener. Hieronder vallen ook de varianten van private cloud toepassingen. In deze categorie lijkt wel enige groei te zijn. In 2013 was circa 9 procent van de ERP toepassingen een hosted oplossing, inmiddels is dat circa 16 procent van de ERP oplossingen. Deze hosted ERP komt het meest naar voren in de segmenten ICT & Utilities, Overheid en Zorg (26, 25 en 24 procent).