SAP groeit verder in CRM-softwaremarkt

SAP is nog steeds de grootste partij in CRM-oplossingen bij bedrijfsvestigingen met 50 of meer medewerkers. Meer dan een kwart van de CRM-installaties is van SAP. Op de tweede plaats staat Microsoft, goed voor 17 procent van de CRM-oplossingen. Salesforce sluit de top 3, maar wordt op de voet gevolgd door maatwerkoplossingen. Een opmerkelijk groot aandeel van de
CRM-oplossingen wordt gevormd door maatwerk, Exact vormt een even groot deel. Eveneens opvallend is de grote diversiteit aan oplossingen die op het gebied van CRM in gebruik zijn. In totaal worden ruim 200 verschillende toepassingen genoemd. Dit blijkt uit analyse door Computer Profile van circa 6.200 interviews met Nederlandse commerciële en publieke bedrijfsvestigingen, met ten minste 50 medewerkers, over het gebruik van CRM-software.

Parkaandelen CRM

Er zijn duidelijke verschillen in aandelen te zien binnen de verschillende marktsegmenten. SAP is binnen de multinationals duidelijk marktleider met ruim 40 procent binnen dit segment. Ook presteert Salesforce binnen dit segment het beste. Bij middelgrote Nederlandse bedrijven met 50 tot 250 medewerkers heeft Microsoft juist een even groot aandeel als SAP.

Ontwikkeling CRM

Het aantal locaties dat een CRM-softwaresysteem gebruikt is de afgelopen jaren aanzienlijk gestegen. Momenteel heeft een kwart van de locaties een CRM-systeem, terwijl dit vier jaar geleden 27 procent was. Uit het onderzoek blijkt tevens dat naarmate een locatie meer medewerkers heeft zij eerder gebruikmaken van een CRM-systeem. De onderstaande figuur geeft weer hoe vaak een CRM-fabrikant voorkomt binnen de gehele steekproef. Dit betekent bijvoorbeeld dat bij 2,4% van alle locaties binnen de publieke sector binnen de steekproef een CRM-systeem heeft van SAP.

Locatie van CRM

Van alle in kaart gebrachte CRM-oplossingen draait ongeveer 15 procent in de cloud. Oplossingen die onder de noemer private cloud vallen, worden meegenomen in de categorie hosted. Met andere woorden, cloud betreft alleen publieke cloudoplossingen. Het afgelopen jaar is het aantal locaties dat gebruikmaakt van een hosted oplossing met 6 procentpunt gestegen. Vorig jaar hadden nog geen 29 procent van de locaties hun CRM-applicatie via een host draaien, inmiddels is dit al 35 procent.

ERP-oplossingen

SAP is ook met zijn ERP-oplossingen de grootste partij bij bedrijfsvestigingen met 50 of meer medewerkers. Bijna 40 procent van de ERP-installaties is van SAP. Op de tweede plaats staat Microsoft, goed voor ruim 12 procent van de ERP-oplossingen. Exact staat op de derde plaats.

Parkaandelen ERP

Binnen het segment multinationals is SAP veruit de grootste aandeelhouder in de ERP-markt met ruim 65 procent. Bij de bedrijven met 50 tot 250 medewerkers is het aandeel van Microsoft het grootst. Binnen de publieke sector is ongeveer 1 op de 6 oplossingen van Exact. Daarmee verdienen Exact binnen dit segment de tweede plaats. De onderstaande figuur geeft weer hoe vaak een ERP-fabrikant voorkomt binnen de gehele steekproef. Dit betekent bijvoorbeeld dat bij 12,3% van alle locaties binnen de publieke sector binnen de steekproef een ERP-systeem heeft van SAP.

Ontwikkeling ERP

Bijna 70 procent van de locaties heeft een ERP-softwaresysteem. Als er wordt gekeken naar de verschillende industrieën zijn er geen sterk stijgende of dalende lijnen, maar wel is dan te zien dat binnen de multinationals 90 procent van de locaties een ERP-softwaresysteem heeft. Dit is dan ook gelijk het segment waarbij de hoogste dichtheid gevonden wordt. Binnen het onderwijs maken de minste locaties gebruik van ERP, namelijk 39 procent. Dit valt uiteraard in de lijn der verwachting. Ook doet de factor ‘bedrijfsgrootte’ weinig aan de penetratie van ERP-systemen; over de gehele lijn is dit gemiddeld ongeveer 70 procent. Binnen het publiek domein worden er fors minder ERP-systemen gebruikt in vergelijking met de andere sectoren.

Locatie van ERP

De meeste ERP-systemen draaien lokaal. Dat houdt in dat het binnen de organisatie draait op eigen vestiging. Het aantal organisaties dat dit zo heeft geregeld neemt terug, van ruim 34 procent vorig jaar naar de huidige 33 procent. Hosted oplossingen nemen juist aanzienlijk toe, een stijging van bijna 5 procentpunt ten opzichte van vorig jaar. In totaal maken nu ruim 30 procent van de locaties gebruik van een hosted oplossing.