Mitel maakt inhaalslag zakelijke vaste telefonie

 Ruim 18 procent van de bedrijfsvestigingen met 50 of meer werknemers geeft aan gebruik te maken van een communicatietoepassing van Avaya voor vaste telefonie. Daarmee is Avaya de meest voorkomende vendor in de Nederlandse zakelijke markt. De nummers twee en drie voor de Nederlandse zakelijke markt, Mitel en Unify, volgen op geringe afstand. Systemen van Mitel worden gebruikt door 16,2 procent van de locaties, Unify door 13 procent. Voor alle vendoren geldt dat de penetratiegraad inclusief overgenomen labels is. De top vijf vendoren wordt gesloten door Cisco en KPN. Dit blijkt uit analyse van Computer Profile van ruim 7.500 interviews die werden gehouden met IT- en/of telecomverantwoordelijke personen bij Nederlandse bedrijfsvestigingen met 50 of meer medewerkers.

Verdere uitsplitsing van marktsegmenten laat een aantal duidelijke verschillen zien voor de verschillende vendoren. Zo zijn Avaya en Cisco bovengemiddeld vertegenwoordigd in het segment multinationals; locaties van Global Fortune 500 en Forbes2000, KPN komt hier met 5,9% in verhouding een stuk minder voor. Mitel wint het van Avaya binnen het publieke domein. Oplossingen van Unify komen bovengemiddeld voor bij locaties in het segment medium sized businesses, waarin locaties vallen van bedrijven die 50 tot 250 medewerkers in Nederland hebben.

Als er niet alleen wordt gekeken naar het gebruik van een communicatieoplossing voor vaste telefonie van een bepaalde vendor (penetratie), maar ook rekening wordt gehouden met de capaciteit van het systeem in het aantal extensies, dan ontstaat het onderstaande beeld. Avaya is ook dan de nummer één. Ruim 20 procent van de zakelijke extensies is gekoppeld aan een oplossing van Avaya. Dit is een daling ten opzichte van wat wij vorig jaar zagen. Doordat Cisco relatief vaker voorkomt bij grotere organisaties neemt deze vendor nu de tweede plaats in. Mitel volgt hier zeer kort op.

Naast de gekende vendoren van communicatieoplossingen voor vaste telefonie geeft ook een significant deel van de geïnterviewde bedrijfsvestigingen aan gebruik te maken van een systeem van KPN. Het betreft dan systemen van partners die via KPN worden geleverd. Dit kunnen systemen zijn van meerdere vendoren zoals Alcatel-Lucent, Mitel en Avaya. Het weergegeven aandeel van 6,5 procent voor KPN is dus in feite toe te kennen aan deze fabrikanten.

Gemiddelde leeftijd van de PABX

Communicatieoplossingen voor vaste telefonie kennen een relatief lange levenscyclus. De gemiddelde leeftijd van de huidige aangetroffen installaties bedraagt ongeveer acht jaar en een maand. Fabrikanten die de laatste jaren weinig nieuwe systemen hebben verkocht aan de geïnterviewde bedrijfsvestigingen zullen dus een hoge gemiddelde leeftijd kennen, fabrikanten die juist in de meest recente jaren veel installaties hebben verkocht kennen een lagere gemiddelde leeftijd. Systemen met de gemiddelde jongste leeftijd zijn Cisco, Avaya en Mitel. De systemen die al lange tijd in gebruik zijn betreffen systemen van KPN en Philips. Het zijn deze systemen die het eerst in aanmerking zullen komen voor vervanging.

Trendlijn laatste vier jaar

Naast de huidige penetraties of parkaandelen (op basis van aantal extensies) kan ook worden bekeken welke vendoren hun bereik weten uit te breiden en wie wat terrein lijkt te verliezen. Unify, KPN en Philips lijken dan als vendoren van communicatieoplossingen voor vaste telefonie terrein te verliezen. Mitel is de partij die terrein weet te winnen. Avaya, Samsung, Panasonic en Alcatel-Lucent kennen de laatste vier jaar een relatief stabiele gebruikersgroep.