Mitel leider in zakelijke vaste telefonie

 Ruim 16 procent van de bedrijfsvestigingen met 50 of meer werknemers geeft aan gebruik te maken van een communicatietoepassing van Mitel voor vaste telefonie. Daarmee is Mitel de meest voorkomende vendor in de Belgische zakelijke markt. De nummers twee en drie voor de Belgische zakelijke markt, Unify en Alcatel-Lucent, volgen op geringe afstand. Systemen van Unify worden ook gebruikt door 16 procent van de locaties, Alcatel-Lucent door 15 procent. Voor alle vendoren geldt dat de penetratiegraad inclusief overgenomen labels is. De top vijf vendoren wordt gesloten door Proximus en Avaya. Dit blijkt uit analyse van Computer Profile van ruim 3.900 interviews die werden gehouden met IT- en/of telecomverantwoordelijke personen bij Belgische bedrijfsvestigingen met 50 of meer medewerkers.

Verdere uitsplitsing van marktsegmenten laat een aantal duidelijke verschillen zien voor de verschillende vendoren. Zo zijn Avaya en Alcatel-Lucent bovengemiddeld vertegenwoordigd in het segment multinationals; locaties van Global Fortune 500 en Forbes2000 organisaties, Proximus komt hier met 5% in verhouding een stuk minder voor. Alcatel-Lucent wint het van Mitel binnen het publieke domein. Oplossingen van Proximus komen bovengemiddeld voor bij locaties in het segment medium sized businesses, waarin locaties vallen van bedrijven die 50 tot 250 medewerkers in België hebben. Daarnaast dient te worden opgemerkt dat door een deel van de geïnterviewde bedrijven een communicatieoplossing wordt genoemd van vendoren die niet zelf produceren. Partijen zoals Proximus, Nextel en Essec leveren geen eigen systemen maar oplossingen van de andere vendoren.

Als er niet alleen wordt gekeken naar het gebruik van een communicatieoplossing voor vaste telefonie van een bepaalde vendor (penetratie), maar ook rekening wordt gehouden met de capaciteit van het systeem in het aantal extensies, dan ontstaat het onderstaande beeld. Alcatel-Lucent is dan de nummer één op de Belgische markt. Ruim 26 procent van de zakelijke extensies is gekoppeld aan een oplossing van Alcatel-Lucent. Doordat Alcatel-Lucent en Unify relatief vaker voorkomen bij grotere organisaties nemen deze vendoren nu de eerste en tweede plaats in.

Gemiddelde leeftijd van de PABX

Communicatieoplossingen voor vaste telefonie kennen een relatief lange levenscyclus. De gemiddelde leeftijd van de huidige aangetroffen installaties bedraagt ongeveer zeven jaar en vier maanden. Fabrikanten die de laatste jaren weinig nieuwe systemen hebben verkocht aan de geïnterviewde bedrijfsvestigingen zullen dus een hoge gemiddelde leeftijd kennen, fabrikanten die juist in de meest recente jaren veel installaties hebben verkocht kennen een lagere gemiddelde leeftijd. Systemen met de gemiddelde jongste leeftijd zijn Cisco, Panasonic en Proximus. De systemen die al lange tijd in gebruik zijn betreffen systemen van Nextel en Alcatel-Lucent. Het zijn deze systemen die het eerst in aanmerking zullen komen voor vervanging.

Trendlijn laatste vier jaar

Naast de huidige penetraties of parkaandelen (op basis van aantal extensies) kan ook worden bekeken welke vendoren hun bereik weten uit te breiden en wie wat terrein lijkt te verliezen. Proximus, Avaya en Cisco lijken dan als vendoren van communicatieoplossingen voor vaste telefonie terrein te verliezen. Alcatel-Lucent is de partij die terrein weet te winnen. Mitel en Nextel kennen de laatste vier jaar een relatief stabiele gebruikersgroep.