Microsoft vergroot voorsprong in markt unified communications

Van alle gebruikte unified communications- en videoconferencing-oplossingen op de Belgische zakelijke markt is 40 procent een oplossing van Microsoft. Het gaat hierbij om Skype for Business, voorheen Microsoft Lync. Cisco, inclusief het overgenomen Tandberg, neemt circa 25 procent van de oplossingen voor haar rekening. De top drie wordt gesloten door Polycom met een aandeel van circa 15 procent, voornamelijk door het aandeel videoconferencing-oplossingen. Alle andere vendoren kennen een aandeel in het totaal onder de vijf procent. Dit en meer blijkt uit analyse van Computer Profile van circa 2.500 interviews die zijn gehouden met ICT-functionarissen bij Belgische bedrijfsvestigingen, met 50 of meer medewerkers, over het gebruik van communicatieoplossingen.

Opvallend zijn de regionale verschillen tussen de verschillende vendoren. Zo ligt het aandeel van Microsoft in Wallonië beduidend lager dan in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Vlaanderen. Cisco doet het duidelijk beter in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Polycom en LifeSize zijn het sterkst vertegenwoordigd in Wallonië. Ten opzichte van een jaar geleden ziet Microsoft haar aandeel toenemen met 5 procent. Microsoft heeft een groot aandeel, van boven de 60 procent, in de transportsector. Ook scoort Microsoft hoog binnen ICT & Utilities en Financial & Business Services (47%). De toename van Microsoft lijkt met name ten koste te zijn gegaan van het aandeel van Polycom (dat is 4 procent gedaald) en in iets mindere mate van Cisco (1 procent gedaald). Cisco scoort bovengemiddeld goed in het handelssegment. Polycom komt het sterkst naar voren in de zorg en het onderwijs.

Trendbreuk of verzadiging?

Voor het eerst sinds 2011 is er geen toename te zien in het aantal locaties dat aangeeft gebruik te maken van unified communications en videoconferencing. In 2015 gaf 36 procent van de geïnterviewde locaties aan een oplossing op dit gebied te gebruiken. Dat lijkt nu met een procent te zijn gedaald. Pas over een jaar zal duidelijk worden of het hier een eenmalige daling betreft of een daadwerkelijke verzadiging van de markt voor unified communications en videoconferencing.

Het gebruik van unified communications en videoconferencing speelt zich voornamelijk af in de grootzakelijke markt. Vanaf 200 werknemers op locatie stijgt het gebruik naar zo’n 50 procent. Van locaties met het aantal werknemers tussen de 50 en 100 komt dit percentage uit op 27 en voor locaties met 100 tot 200 medewerkers op 36 procent. Segmentatie naar branches laat het hoogste gebruik zien van unified communications en videoconferencing voor het segment ICT & Utilities (62%), Financial & Business Services (45%), Transport (43%) en de Industrie (41%).

Gebruik Voice over IP bijna op 50 procent

Momenteel gebruikt 47 procent van de Belgische zakelijke markt Voice over IP-toepassingen. Achterblijvende segmenten zijn het onderwijs en de bouwsector, hier ligt de penetratie nog onder de 40 procent. Het zijn vooral de KMO-locaties, met minder dan 200 medewerkers, die enigszins achterblijven. In het segment 50-100 medewerkers ligt het VoIP-gebruik op 43 procent en bij 100 tot 200 medewerkers op 46 procent. Boven de 200 werknemers bedraagt de VoIP-penetratie meer dan 50 procent.

VoIP-vendoren

Cisco is en blijft de meest genoemde naam als het gaat om dienstverleners van VoIP. Anno 2016 kent zij een aandeel van 21 procent in het totaal aantal geïnventariseerde VoIP-oplossingen. Dat is wel een kleine afname (1 procent) ten opzichte van een jaar geleden. De nummer twee, het Canadese Mitel, is de laatste jaren aan een gestage opmars bezig. Ten opzichte van een jaar geleden is het aandeel met ongeveer anderhalf procent toegenomen. Unify (Siemens Enterprise Communications), Alcatel-Lucent en Avaya sluiten de top vijf.

Proximus en Nextel worden genoemd als vendoren van de afgenomen VoIP-oplossingen, terwijl deze partijen geen eigen oplossing maken. Omdat deze dienstverleners oplossingen van meerdere fabrikanten kunnen leveren, kan het aandeel van Proximus en Nextel niet een-op-een terug worden vertaald naar een van deze fabrikanten. Om een zo compleet mogelijk beeld te schetsen, is daarom gekozen om beide dienstverleners in het overzicht op te nemen.

Gewesten

VoIP komt het meest voor bij grotere locaties. Dat blijkt ook als er wordt gekeken naar VoIP-penetratie per gewest. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, waar veel multinationals gevestigd zijn, kent de hoogste VoIP-penetratie. Het VoIP-gebruik in Vlaanderen en Wallonië komt steeds dichter bij elkaar te liggen. In Vlaanderen geeft momenteel 46 procent van de locaties aan VoIP te gebruiken, in Wallonië is dat inmiddels 42 procent.