Microsoft SQL Server meest voorkomende DBMS systeem

Van alle door Computer Profile aangetroffen DBMS systemen bij bedrijfsvestigingen met 50 of meer werknemers is ruim twee derde een Micrososft SQL Server oplossing. Daarmee is het met voorsprong het meest voorkomende database management systeem. Bij locaties van Mutinationals en in het publieke domein ligt het aandeel Microsoft net iets lager dan bij locaties van National Enterprises (250-2.500 medewerkers) en van Medium Sized Businesses (50-250 medewerkers). In de twee eerst genoemde deelmarkten kent Oracle haar grootste aandeel. Vooral binnen de overheid kent Oracle, met 45 procent, een relatief groot aandeel.

Naast Oracle 12 (en de voorafgaande versies) is Oracle ook nog altijd eigenaar van MySQL dat mee over werd genomen in de inboedel van Sun Microsystems. Deze opensource database vormt met 7 procent van alle aangetroffen DBMS de derde grootste groep. Het aandeel van IBM is de laatste jaren terug gelopen en ligt nu op 3 procent, gelijk aan het Progress aandeel.

Ontwikkeling laatste 5 jaar

Het percentage locaties (penetratie) dat Microsoft SQL Server gebruikt (on premises of hosted in een data center) blijft vrij stabiel op 56 procent liggen. Van de Microsoft SQL Server toepassingen betreft ongeveer de helft een SQL Server 2008 versie, ongeveer 28 procent betreft een SQL Server 2012 versie en ongeveer 4 procent van alle Microsoft SQL Server oplossingen betreft de meest recente versie, SQL Server 2014. Het restant betreft SQL server 2005 of eerder.

Ook Oracle en MySQL kennen een penetratie die de laatste jaren vrijwel ongewijzigd blijft. IBM betreft vrijwel alleen nog DB2 (varianten). Informix zien we bijna niet meer terug komen.

Van on premises naar hosted

Van alle bedrijfsvestigingen met 50 of meer werknemers gebruikt 60 procent een DBMS systeem on premises of hosted. De trend in de afgelopen jaren is daarbij dat het percentage locaties met een on premises DBMS aan het afnemen is, terwijl het percentage locaties met een hosted DBMS systeem in de lift zit. Overall is het percentage locaties met een lokaal DBMS systeem in de laatste 3 jaar gedaald van 47 procent naar 39 procent. Het zijn met name de kleinere bedrijven die nog steeds lokaal DBMS systemen te draaien. Het percentage sites met hosted DBMS systemen is in dezelfde periode (2014-2016) van 16 naar 23 procent. Het gebruik van hosted DBMS systemen komt het meest voor bij bedrijfsvestigingen van Multinationals.