Microsoft en Intel Security de grootste security leveranciers, Veeam blijft groeien in backup

Op het gebied van antivirus laat de Nederlandse zakelijke markt een relatief stabiel beeld zien. Intel Security, eigenaar van de McAfee productlijn, wordt ingeschakeld door 36 procent van de Nederlandse bedrijfsvestigingen met 50 of meer werknemers. Daarmee is het met enige voorsprong de meest voorkomende vendor binnen deze doelgroep. Symantec antivirus software wordt gebruikt bij circa 24 procent van bedrijfslocaties. Trend Micro en Sophos kennen aanwezigheid die iets boven de 10 procent ligt. Dit blijkt uit analyse van Computer Profile van ruim 5.300 interviews over het gebruik van software gevoerd met Nederlandse bedrijfsvestigingen.

De verhoudingen tussen de top 4 vendoren zijn in de afgelopen vijf jaar niet veel veranderd. Vergelijking van de situatie zoals Computer Profile die zag in 2011 met de huidige penetratiecijfers laat zien dat de vier grootste vendoren niet meer of minder dan een paar procent zijn gemuteerd. Eset en Sophos hebben de laatste jaren wat terrein gewonnen, de aanwezigheid van Norman zien we langzaam aan afnemen in deze periode.

Installed base aandelen antivirus

Als er naast het aantal bedrijfsvestigingen (penetratie) ook wordt gekeken naar het totaal aantal werkplekken dat wordt beschermd door de antivirussoftware, is er sprake van de totale installed base. De installed base aandelen voor de 7 meest voorkomende vendoren laten wel duidelijke verschillen zien voor de verschillende te onderscheiden marktsegmenten. Intel Security komt voor bij 35.9 procent van de locaties (penetratie) maar neemt 35,3 procent van het totale aantal werkplekken voor haar rekening (installed base). Het installed base aandeel van Intel Security is veruit het hoogst bij bedrijfsvestigingen van multinationals. In dat segment wordt ruim 50 procent van de werkplekken beveiligd met Intel Security software. Binnen het publieke domein (zorg- onderwijs en overheidsinstellingen) is het aandeel van Intel Security met een kleine 26 procent het laagst. Ook Symantec kent haar hoogste aandeel bij locaties van multinationals.

Sophos komt voor op net iets meer bedrijfsvestigingen dan Trend Micro. Doordat Sophos een relatief sterke positie kent bij locaties in het publieke domein is het aandeel in het totale aantal werkplekken van Sophos iets groter dan van Trend Micro. Het publiek domein bevat immers relatief veel grote locaties. Sophos komt in Nederland nagenoeg niet terug bij locaties van medium sized businesses (50-250 medewerkers). Trend Micro is het meest populair bij locaties in het segment National Enterprises (250 tot 2.500 medewerkers) en bij medium sized businesses.

Security-oplossingen

Software oplossingen voor security, anders dan de hierboven beschreven antivirus pakketten, worden voor het grootste deel geleverd door Microsoft. Ongeveer 45 procent van de geïnventariseerde security oplossingen betreft een Microsoft toepassing.

Alle andere vendoren zien we terug komen bij minder dan 10 procent van de geïnterviewde bedrijfslocaties. Het percentage locaties met Microsoft security is de afgelopen jaren alleen maar gestegen. In 2013 troffen we bij 43 procent een Microsoft toepassing, in 2014 bij 46 procent. De aanwezigheid van de andere vendoren is de afgelopen jaren redelijk stabiel gebleven. Binnen de IT en Telecom kent Microsoft een relatief lage penetratie, daar komen we ze tegen bij 33 procent van de locaties. Daar is het aandeel van Symantec in de security oplossingen bovengemiddeld hoog, namelijk 23 procent. Ook in het handelssegment kent Intel Security, met 20 procent, een relatief hoge penetratiegraad. Zowel Symantec als Check Point zien we bovengemiddeld vaak bij locaties in het segment ICT & Utilities en Manufacturing.

 

Backup-software

Voor Backup software is Symantec de meest voorkomende oplossing. Deze oplossing zien we bijna bij een kwart van de locaties voorkomen die een gebruik van maken backup-software. Het aandeel van VEEAM is de laatste jaren flink aan het toenemen. Tot 2012 vormden de oplossingen van Veeam minder dan 1 procent van de door Computer Profile aangetroffen backup oplossingen bij bedrijfsvestigingen met 100 of meer werknemers. In 2013 bedroeg dat een kleine 4 procent, vorig jaar circa 11 procent, nu dus al 19 procent.