Mainframe systemen zo goed als verdwenen in Nederland

Uit analyse van Computer Profile blijkt dat 12,8 procent van alle bedrijfsvestigingen met 50 of meer werknemers nog steeds gebruikmaakt van een mainframe en/of midrange-systemen. De belangrijkste namen binnen deze markt zijn IBM, HP en Oracle. Ten opzichte van een jaar geleden, toen dit percentage nog op 14,4 procent lag, is de gebruikersgroep van dergelijke serversystemen weer iets verder ingedikt. Dit blijkt uit ruim 6.000 interviews die Computer Profile afnam bij Nederlandse bedrijfsvestigingen met 50 of meer medewerkers over het gebruik van serversystemen.

Hoewel het aandeel van IBM toeneemt, moeten andere vendoren terrein prijsgeven of verdwijnen zij geheel van de kaart. IBM-systemen vormen ongeveer 80 procent van de aangetroffen high-end servers, net zoals vorig jaar. In 2014 was dit een stuk lager, namelijk nog geen 70 procent. Het leeuwendeel van de zwaardere systemen wordt gevormd door de Power Systems van IBM, de HP Integrity/9000-systemen en de SPARC systems van Oracle. Iets meer dan 5 procent van de zware serversystemen betreft mainframes. Binnen de mainframe-systemen komt de IBM System z het meest voor.

Krimpende markt

Een deel van de bedrijfsvestigingen die gebruikmaakt van een mainframe of midrange-systeem maakt op afstand gebruik van deze servers. De server wordt in veel gevallen door een zuster- of moederlocatie gehost, al dan niet in het buitenland. Als alleen wordt gekeken naar de locaties die gebruikmaken van een mainframe of midrange-systeem en dit systeem ook op de eigen vestiging hebben staan, ontstaat het onderstaande beeld.

Bij 6,4 procent van de locaties komen nog lokaal draaiende high-end servers voor. De teruglopende lijn is voor alle marktsegmenten zichtbaar. Locaties uit het segment National Enterprises maken nog het meest gebruik van lokaal draaiende mainframes en midrange-systemen. Hieronder vallen bedrijfsvestigingen van commerciële organisaties met 250 tot 2.500 medewerkers in Nederland.

Mainframes en midrange-systemen per branche

Slechts 1,6 procent van de locaties geeft aan gebruik te maken van een mainframe. De retail en groothandel wordt gekenmerkt door een beperkt aantal locaties met meer dan 50 medewerkers. Binnen deze wat kleinere groep (in absolute aantallen) is het percentage locaties met mainframe-gebruik relatief hoog. Dit betreft bijvoorbeeld locaties van C&A, of Technische Unie. Daarnaast is het mainframe-gebruik bovengemiddeld bij financiële dienstverleners zoals banken of verzekeraars. Het percentage bedrijfsvestigingen binnen de doelgroep waar lokaal een mainframe staat opgesteld, bedraagt minder dan een half procent.

Ook het gebruik van midrange-systemen, met daarin hoofdzakelijk de IBM Power Systems, de HP Integrity Systems en de Oracle SPARC systems, blijft teruglopen. Een jaar geleden gaf 13 procent van de locaties met 50 of meer werknemers aan gebruik te maken van dergelijke systemen. Dit is inmiddels gedaald naar 10,6 procent. Ook het percentage met een lokaal draaiend systeem is met bijna 1 procentpunt gedaald, van 7,2 procent in 2015 naar 6,1 procent nu.

Voor de midrange-systemen zijn een aantal bolwerken te duiden waar het gebruik nog bovengemiddeld hoog ligt. Dat zijn voornamelijk overheidsinstellingen, waar 21 procent van de locaties nog gebruikmaakt van dergelijke systemen en het handelssegment, waar ongeveer 20 procent van de locaties gebruikmaakt van de kracht van midrange-systemen. De complexiteit van het migreren van legacy-systemen binnen deze sectoren zorgt ervoor dat er voorlopig nog een markt zal blijven voor leveranciers van mainframes en midrange-systemen. Zowel de trend van consolidatie als het verschuiven van applicaties en rekenkracht naar de cloud zal het aantal locaties dat gebruikmaakt van zwaardere systemen verder doen afkalven.