Weinig veranderingen op de groupware markt

Circa 92 procent van alle locaties maakt gebruik van groupware of collaboration oplossingen. Dit percentage is de laatste jaren vrijwel niet onderhevig aan groei of krimp. Van de gebruikte oplossingen wordt het grootste deel gevormd door de software van Microsoft. Zo geeft circa 82 procent van de locaties met groupware aan dat men een of meerdere versies van Exchange server draait, en circa 45 procent van de locaties met groupware geeft aan dat men een SharePoint omgeving in gebruik heeft. Daarmee is Microsoft met voorsprong de meest voorkomende leverancier. IBM Notes en Domino treffen we bij een klein 5 procent van de groupware gebruikers.

Google Apps zijn bij een ongeveer even grote groep in gebruik. Alle andere vendoren komen bij 2 procent of minder van de locaties voor. Zoals het gebruik van groupware in het algemeen vrij stabiel is, zo is ook het gebruik van de verschillende vendoren de laatste drie jaar vrijwel ongewijzigd gebleven. Dit blijkt uit analyse van Computer Profile van ruim 6.000 interviews die zijn gevoerd met Nederlandse commerciële en publieke bedrijfsvestigingen met 50 of meer medewerkers op locatie.

Exchange versies

Exchange is dus de meest voorkomende groupware toepassing en treffen we aan bij ruim 8 op 10 locaties. Inmiddels is eind 2015 een nieuwe versie van Exchange op de markt verschenen, namelijk Exchange 2016. Deze versie zien we momenteel nog niet terug komen bij de geïnterviewde locaties.

De meest voorkomende versie is vooralsnog het inmiddels ruim zes jaar oude exchange 2010. Waar circa een jaar geleden ongeveer 12 procent van alle aangetroffen Exchange oplossingen een Exchange 2013 variant betrof is dat nu circa 22 procent van het totaal. De stijging van Exchange 2013 gaat dan ten koste van de oudere versies Exchange 2007 en Exchange 2003 dat nu bijna van de markt verdwenen lijkt. Ook in de periode mei 20144-2015 zagen we een verschuiving in de gebruikte Exchange versies van circa 10 procent. Kijkend naar de cijfers uit het verleden zien we ook dat de mid- en grootzakelijke markt na de introductie van een nieuwe versie voor een deel bij investeringen in het Exchange platform niet per definitie op het meest recente platform overstapt, maar vaak ook naar de voor laatste versie.

SharePoint en de competitie

SharePoint treffen we aan bij circa 45 procent van de locaties die groupware oplossingen gebruiken, vrijwel gelijk aan het resultaat een jaar geleden. Ook de andere platformen, van IBM en Google laten vergelijkbare cijfers zien voor 2015 en 2016. Novell Groupwise, inmiddels onderdeel van het Micro Focus portfolio, lijkt langzaam van de Nederlandse kaart te verdwijnen.

Open source groupware varianten komen met name naar voren bij instellingen uit de overheid, gezondheidszorg en onderwijs. Binnen dit publiek domein geeft een kleine 5 procent van de locaties aan dit te gebruiken. Op totaal niveau betreft dat circa 2 procent van de locaties. De open source groep wordt hoofdzakelijk gevormd door Alfresco, Zarafa en Zimbra.

Waar draait de groupware software

Groupware/Collaboration software wordt nog steeds in relatief hoge mate gebruikt in de on premises variant. Circa 52 procent van de aangetroffen groupware toepassingen draait nog steeds lokaal. Het verval hierop in de laatste jaren is ook minimaal. Het percentage groupware oplossingen dat op een andere locatie binnen de eigen organisatie draait (remote) is wél aan het afnemen. Zowel het gebruik van groupware in een “hosted omgeving” of groupware uit de cloud zit daarentegen juist in de lift. Private cloud oplossingen vallen hierbij onder de noemer hosted.