Kwart bedrijven gebruikt communicatie oplossing Microsoft

IP communicatie toepassingen kennen meerdere verschijningsvormen die soms als afzonderlijke producten diensten op de markt worden gezet en soms geïntegreerd zijn in een oplossing. Kijkend naar het totaal aantal oplossingen op het gebied van Voice over IP, Unified Communications en videoconferencing dan is Microsoft momenteel de meest voorkomende leverancier. Ongeveer een kwart van alle oplossingen op dit gebied is van Microsoft. Het gebruik van Lync, inmiddels omgedoopt tot Skype for Business, is de afgelopen jaren aanzienlijk gestegen. Het toenemend gebruik van Office 365 zal daar voor een belangrijk deel aan bijdragen. Cisco is de nummer 2 met een gecombineerd aandeel van circa 22 procent van de aangetroffen oplossingen. Naast de Cisco (VoIP) spraak oplossingen kunnen ook de Tandberg videoconferencing oplossingen op het conto van Cisco worden bijgeschreven. Mitel, Avaya en KPN maken de top 5 op dit gebied compleet. Dit blijkt uit analyse van Computer Profile van enkele duizenden gesprekken die het afgelopen jaar werden gevoerd met Nederlandse IT-verantwoordelijken, van bedrijfsvestigingen met 50 of meer werknemers, over het gebruik van (tele)communicatie-oplossingen.

Cisco kent haar grootste aandeel bij locaties van Multinationals, waar ongeveer een derde van de oplossingen een toepassing van Cisco (29 procent) of Tandberg (4 procent) betreft. Ook Microsoft heeft met 31 procent binnen deze doelgroep haar grootste installed base aandeel. Mitel kent haar hoogste aandeel in de publieke sector waar 14 procent een Mitel oplossing is. Voor Avaya geldt dat haar aandeel voor de verschillende segmenten vrijwel gelijk is en dus kort bij het overall aandeel (van 9 procent) blijft. KPN kent ook een vergelijkbaar aandeel in de publieke en commerciële segmenten, rond de 9 á 10 procent, met uitzondering van locaties van multinationals waar het aandeel van KPN rond de 3 procent ligt.
Tijdens de gesprekken met de genoemde 5.000 bedrijfsvestigingen is achtereenvolgens gevraagd naar het gebruik van oplossingen op het gebied van VoIP, of er gebruik wordt gemaakt van oplossingen op het gebied van Unified Communications en of er sprake is van toepassingen op het gebied van videoconferencing.

VoIP

Bij iets minder dan een derde (31 procent) van de geïnterviewde bedrijfsvestigingen zien we nog geen VoIP toepassingen bij het leeuwendeel dus wel. Naast de penetratie naar branches, weergegeven in de figuur, kan ook naar het gebruik worden gekeken in samenhang met de omvang van de locatie. Dan blijkt dat bij locaties met 500 of meer werknemers de VoIP penetratie boven de 75 procent ligt, bij locaties met 200-500 werknemers op 73 procent, met 100 tot 200 werknemers op 68 procent en bij locaties et 50 tot 100 medewerkers nog altijd op 65 procent.

Unified Communications

Verschillende leveranciers scharen verschillende onderdelen onder het label Unified Communications (UC). Het is dan ook niet eenvoudig een eenduidige definitie te produceren. De kern van UC komt voor de meeste leveranciers neer op de integratie van realtime communicatietoepassingen met berichtenverkeer binnen één omgeving. Gebruikers van UC gebruiken dus meer dan alleen VoIP. Daarom is de doelgroep hier apart naar gevraagd.

Op dit moment geeft 31 procent van alle bedrijfsvestigingen (met 50 of meer werknemers) aan gebruik te maken van een oplossing voor Unified Communications. Locaties van multinationals lopen voorop, hier ligt het gebruik al bijna op de helft van de vestigingen. De ontwikkeling in de afgelopen drie jaar heeft ook een duidelijk stijging laten zien. Van circa 19 procent 2 jaar terug naar 27 procent een jaar geleden en de huidige 31 procent. Segmentatie naar branches laat slechts beperkte verschillen zien. De meeste branches kennen een gebruik tussen de 28 en 35 procent met uitzondering van de zorgsector waar het gebruik op 20 procent van de locaties ligt (beneden gemiddeld) en van het segment ICT & Utilities waar de penetratie op 50 procent ligt en dus beduidend bovengemiddeld scoort.

Videoconferencing

Videoconferencing-oplossingen kunnen, maar hoeven geen standaard onderdeel te zijn van een oplossing op het gebied van Unified Communications. Daarom is de doelgroep ook apart gevraagd naar het gebruik van videoconferencing. Van oudsher is Polycom op dit terrein een van de sterkste spelers op de Nederlandse markt. Momenteel bedraagt 37 procent van de oplossingen op het gebied van videoconferencing een Polycom toepassing. De trend lijn voor Polycom voor de afgelopen jaren laat een redelijk gelijkblijvend aandeel zien. Cisco is inmiddels de feitelijke nummer 1 voor de Nederlandse zakelijke markt. Circa 21 procent van de videoconferencing oplossingen draagt het Tandberg logo (inmiddels ook Cisco), daarnaast draagt 18 procent van de oplossingen het Cisco logo. Gecombineerd wippen zij dus net over Polycom heen. Daarbij geldt wel dat de trendlijn voor Tandberg een afnemend gebruik laat zien en de trendlijn voor Cisco een stijgende lijn. De gecombineerde lijn voor de twee merken (van nu één fabrikant) vertoont daarmee ook een gelijkblijvend aandeel.