Bijna twee derde X86-servers van HPE

Breda, 18 mei 2016 – HPE is met ruim 62 procent de meest in het oog springende partij als het gaat om X86-servers. Ook in het publieke segment en bij multinationals is het aandeel van HPE hoog, respectievelijk 65 en 67 procent. De concurrentie, met voorop Dell, gevolgd door Lenovo, Cisco en Fujitsu, weet na HPE de grootste aandelen te verwerven bij locaties van national enterprises. Dit blijkt uit analyse van Computer Profile op basis van circa 6.200 interviews die zijn gevoerd met IT-verantwoordelijken van bedrijfsvestigingen met 50 of meer werknemers over het gebruik van serversystemen.

Dell heeft een aandeel in de installed base van ongeveer een kwart van de X86-servers (24%). Haar aandeel is met bijna 30 procent het grootst bij locaties van national enterprises. Lenovo is de nummer drie op het gebied van X86-servers. Circa 8 procent van deze servers betreft een Lenovo systeem. Eind 2014 is door Lenovo de servertak (X86 systemen) van IBM overgenomen. Het aandeel van Fujitsu beperkt zich tot enkele procenten. De marktaandelen van de vier grootste vendoren zijn de afgelopen jaren nauwelijks veranderd, behalve in het geval van Cisco. Daar is wel een groei te zien in marktaandeel. In de periode 2010 tot nu schommelt het aandeel van HPE tussen de 59 en 65 procent, van Dell tussen de 22 en 25 procent en van IBM/Lenovo tussen de 7 en 8 procent.

 Voortzetting afname locaties met lokale X86-servers

De dalende lijn in het aantal locaties dat X86-servers on-premise heeft draaien zet zich verder door. In 2011 lag het percentage nog boven de 90 procent, maar in de afgelopen jaren is dat in snel tempo gedaald. Vorig jaar had nog geen 70 procent van de locaties lokaal draaiende servers, in 2015 is dat verder gedaald naar onder de 65 procent.

Deze daling is ook terug te zien in de penetratiegraad van de verschillende vendoren. De meest voorkomende fabrikant is HPE. Net als vorig jaar, heeft ruim 40 procent van de locaties een of meerdere X86-servers van HPE.

Segmenten waar HPE de hoogste penetratie heeft ten opzichte van de andere vendoren zijn de industrie (48%), de transportsector (42%) en het handelssegment (46%). X86-servers van Dell komen voor bij 1 op de 6 locaties. Dell is het meest vertegenwoordigd in de industrie (23%), het onderwijs (21%) en IT, Telecom & Utilities (21%). X86-servers van Lenovo worden het meest gebruikt bij bedrijfsvestigingen uit de handel (7%) en industrie (6%).

Outsourcing

De algemene daling van het aantal servers is goed te verklaren. Vooral in het publieke domein en bij multinationals is de laatste jaren relatief vaak sprake van consolidaties naar datacenters en shared service centers. De afgelopen vijf jaar is het percentage bedrijfsvestigingen dat aangeeft (een deel van) het serverpark te hebben geoutsourced gestegen van ruim 16 procent in 2011 naar de huidige 54 procent.