Hoge penetratie lokale X86-servers in zakelijk Belgische markt

Binnen het domein van de x86-servers is HPE de meest in het oog springende partij. Van alle x86-servers die Computer Profile geïnventariseerd heeft binnen de Belgisch zakelijke markt, betreft 60 procent een systeem van HPE. Ook in de multinationals en bedrijven met 50 tot 250 medewerkers is het aandeel HPE hoog, respectievelijk ongeveer 70 en 64 procent. De concurrentie, met voorop Dell, gevolgd door Lenovo, Cisco en Fujitsu, weet de meeste aandelen te verwerven bij locaties van National Enterprises en bij bedrijven uit de publieke sector. Dit blijkt uit de circa 3.300 interviews die Computer Profile hield met IT-verantwoordelijke personen, van bedrijfsvestigingen met 50 of meer werknemers, over het gebruik van serversystemen.

Dell heeft een aandeel in de installed base van ongeveer een kwart van de x86-servers. Haar aandeel is het grootst bij de grotere commerciële instellingen (national enterprises). Lenovo is nu nog de nummer drie op het gebied van x86-servers. Circa 8 procent van alle servers betreft een Lenovo systeem. Eind 2014 is door Lenovo de servertak (X86 systemen) van IBM overgenomen. Het aandeel van Fujitsu beperkt zich binnen de onderzochte groep tot enkele procenten. De aandelen van de vier grootste vendoren zijn de afgelopen jaren nauwelijks veranderd. In de periode 2012 tot nu schommelt het aandeel van HPE telkens tussen de 57 en 61 procent, van Dell tussen de 20 en 23 procent en van IBM/Lenovo tussen de 7 en 10 procent.

Voortzetting afname locaties met lokale x86-servers

De dalende lijn in het aantal locaties dat x86-servers on-premises heeft draaien, blijft doorzetten. In 2012 lag het percentage nog boven de 96 procent en in de afgelopen jaren is dit nog verder gedaald. Vorig jaar had ruim 91 procent van de locaties lokaal draaiende servers, in 2016 is dat verder gedaald naar onder de 89 procent.

Deze daling is natuurlijk ook terug te zien in de penetratiegraad van de verschillende vendoren. De meest voorkomende fabrikant is HPE. Net als vorig jaar, heeft ongeveer 55 procent van de locaties één of meerdere x86-servers van HPE.

Segmenten waar HPE de hoogste penetratie heeft ten opzichte van de andere vendoren zijn de bouwindustrie (62%) en de maakindustrie (60%). Dell x86-servers komen voor bij ruim 22 procent. Segmenten waar bovengemiddeld vaak Dell-servers gebruikt worden, zijn onderwijs (30%) en IT, Telecom & Utilities (27%). Lenovo x86-servers komen bovengemiddeld vaak voor bij bedrijfsvestigingen uit de gezondheidszorg (10%) en groothandel en retail (12%).

Outsourcing

De algemene daling van het aantal servers is goed te verklaren. Er is de laatste jaren relatief vaak sprake van consolidaties naar datacenters en shared service centers.  De afgelopen 4 jaar is het percentage bedrijfsvestigingen dat aangeeft (een deel van) het serverpark te hebben geoutsourced gestegen van 28 procent in 2012 tot de huidige 34 procent.

Teruglopende aantallen servers

Niet alleen staan er op minder locaties dan voorheen x86-servers, ook het (gemiddeld) aantal servers op de locaties die nog wel gebruikmaken van on-premises x86-servers loopt langzaam terug. In de periode april 2014 tot en met april 2016 is een daling zichtbaar van gemiddeld 9,3 naar 7,3 x86-servers, een afname van 2 stuks per locatie. Het sterkst is de daling geweest bij locaties van Multinationals waar het gemiddeld aantal servers daalde van 18,4 naar 13,4 x86-servers in deze periode.