Een op vijf gebruikte toepassingen draait in de cloud 

Het gebruik van cloud-toepassingen kan op meerdere manieren worden gemeten. Een manier is kijken naar de penetratiegraad; welk deel van de bedrijfsvestigingen gebruikt applicaties uit de cloud. Dat blijkt op dit moment 63 procent te zijn. Een andere manier van berekenen is het bekijken welk deel van alle gebruikte applicaties een oplossing uit de cloud is. Met deze laatste methode blijkt dat momenteel bijna één van de vijf applicaties in gebruik (19 procent) een toepassing betreft die in de cloud draait. Vier jaar geleden was dat nog maar 6 procent en twee jaar terug was dat 11 procent. De belangrijkste uitschieter blijkt de onderwijssector te zijn. Binnen dit segment vormen cloud-toepassingen 41 procent van de in kaart gebrachte applicaties. Voor alle andere branches ligt het percentage cloudapplicaties tussen de 10 en 19 procent. Dit blijkt uit analyse van Computer Profile op basis van interviews met circa 6.000 Nederlandse commerciële en publieke bedrijfsvestigingen met 50 of meer medewerkers. 

Zoals gezegd is er dus een duidelijk groei in cloudapplicaties als percentage van alle applicaties. Ook de penetratiegraad neemt nog altijd toe. In 2013 gaf net iets minder dan een derde van alle bedrijfslocaties aan dat men gebruik maakte van één of meerdere cloudapplicaties, twee jaar geleden was dat bijna de helft van de geïnterviewde locaties, nu komt dat al aardig in de buurt van twee derde van de bedrijfsvestigingen. In het onderwijs geven bijna alle locaties, namelijk 93 procent, aan gebruik te maken van cloudoplossingen. Ook de overheids- en zorgsector scoren nog bovengemiddeld (beiden 67 procent). De transportsector blijft het verst achter bij de rest, hier geeft 45 procent van de locaties aan cloudtoepassingen te gebruiken. 

Office meest gebruikte oplossing uit de cloud

Per applicatie die door Computer Profile wordt geïnventariseerd, wordt gevraagd of het een oplossing uit de public cloud-, een gehoste of private cloudoplossing betreft of dat de applicatie nog steeds on premises binnen de eigen organisatie draait. Bij de 6.000 geïnterviewde bedrijfsvestigingen zijn in totaal 51.000 applicaties in kaart gebracht. Ongeveer 3.800 locaties geven aan gebruik te maken van cloudoplossingen (63 procent). Het totale aantal geïnventariseerde applicaties die in de cloud draaien betreft 9.500 (19 procent van het totaal). Binnen deze 9.500 cloudapplicaties wordt de grootste groep (24 procent) gevormd door Office applicaties. Een even groot deel komt op het conto van HR-toepassingen. De derde grootste groep met applicaties uit de cloud betreft de verzamelbak “Vertical solutions”. Hierin zitten bijvoorbeeld leerlingenadministratiesystemen uit het onderwijs, oplossingen voor lokale overheden en zorgtoepassingen. 

Leveranciers van cloud-toepassingen 

Voor de leveranciers van cloudoplossingen zien we natuurlijk een grote samenhang met de eerder genoemde deelgebieden binnen de geïnventariseerde cloudapplicaties. Microsoft is de meest genoemde leverancier van cloudoplossingen. Ongeveer een derde van de geïnterviewde locaties geeft aan dat men één of meerdere Microsoft toepassingen gebruikt die in de cloud draaien. Office365 is daarbij de meest voorkomende Microsoft cloudoplossingen, maar ook SharePoint en Exchange uit de cloud treffen we aan bij een grote gebruikersgroep. RAET is de tweede meest genoemde vendor van cloudoplossingen. Het betreft dan vrijwel uitsluitend de HR-toepassingen. Voor AFAS vormt HR ook het grootste deel, maar zien we daarnaast redelijk wat ERP- en Finance oplossingen die in de cloud draaien. Voor ADP betreft het eveneens vrijwel uitsluitend HR-toepassingen uit de cloud. Schoolmaster en Salesforce komen ongeveer net zo vaak voor als ADP de cloud. Hier betreft het dan respectievelijk branchespecifieke software voor het onderwijs en CRM.