Eén op acht applicaties is cloudapplicatie

12,3 procent van de applicaties die door Belgische bedrijfsvestigingen met 50 of meer medewerkers gebruikt worden, is een cloudoplossing. 56 procent van de applicaties draait nog altijd op systemen op de eigen locatie en ongeveer 21 procent van de applicaties draait op een zuster- of moederlocatie. De resterende 10 procent van de applicaties betreft gehoste applicaties in een datacenter van een externe dienstverlener, hieronder vallen ook private cloudoplossingen. Het percentage bedrijfsvestigingen dat één of meerdere cloudapplicaties gebruikt is 52 procent stabiel gebleven. Daarmee lijkt de explosieve groei van het aantal locaties met cloudoplossingen voorbij. Dit en meer blijkt uit analyse van Computer Profile van circa 3200 interviews met IT-verantwoordelijken uit de Belgische commerciële en publieke sector.

Bij de meeste segmenten lijkt de toename in het aantal locaties met cloudtoepassingen ten opzichte van een jaar geleden te stagneren. De meest duidelijke toename zit nu vooral bij de maakindustrie en in de groothandel en retail.

Meest voorkomende vendoren cloudtoepassingen

De oplossingen van Isabel vallen ook onder de vlag van cloudoplossingen. Door de sterke positie die Isabel op de Belgische zakelijke markt inneemt, is het dan ook meteen de meest voorkomende cloudtoepassing. Ruim de helft (50,8%) is van Isabel. Microsoft staat, voornamelijk door de Office 365-toepassingen, op de tweede plaats met 31,8 procent. Twee jaar terug was dit nog 14 procent. De HR-oplossingen van SD Worx zijn goed voor circa 22 procent. Salesforce.com vormt circa 7 procent van de aangetroffen cloudoplossingen.

Als niet wordt gekeken naar de vendoren, maar naar de deelgebieden waar het totaal van de cloudapplicaties wordt ingeschakeld, dan ontstaat dit beeld: E-banking vormt 33 procent van alle cloudoplossingen, HR-toepassingen 29 procent, Office-applicaties 20 procent, CRM-applicaties 6 procent, branchespecifieke toepassingen 4 procent en Groupware en Finance zijn beide goed voor ongeveer 2 procent van de cloudoplossingen.

Virtualisatie

Virtualisatie blijft onverminderd populair. Ten opzichte van een jaar geleden is het aantal locaties dat aangeeft gebruik te maken van servervirtualisatie met 1 procent gestegen. Inmiddels komt dit percentage uit op 71 procent. Opvallend is dat de verschillen per branche in de afgelopen vier jaar kleiner zijn geworden.

Voor servervirtualisatie gold altijd de regel, hoe groter de locatie des te vaker wordt er gebruikgemaakt van servervirtualisatie. Maar ook hier is duidelijk sprake van een gelijktrekking. Juist in de segmenten 50-100 medewerkers en 100-200 medewerkers is de toename in het gebruik van servervirtualisatie in de laatste vier jaar het grootst geweest.

Gebruikte virtualisatiesoftware

De markt voor servervirtualisatie blijft voor het grootste deel in handen van VMware. Circa 78 procent van de virtualisatieoplossingen is van VMware. Microsoft heeft haar positie ten opzichte van een jaar geleden wel iets verbeterd. Bedroeg het aandeel van Microsoft in 2013 nog circa 13 procent, nu ligt dat op 17 procent. De derde partij met een significant aandeel in de virtualisatiemarkt is Citrix. Citrix kent ten opzichte van twee jaar geleden wel een afname, toen was 6 procent van de virtualisatieoplossingen nog van Citrix, nu is dat net geen 4 procent.

Naast servervirtualisatie is ook desktopvirtualisatie in kaart gebracht. Opvallend voor deze markt is dat in tegenstelling tot de markt voor servervirtualisatie de laatste drie jaar geen duidelijke groeicijfers te zien zijn voor de Belgische markt. Het percentage bedrijfsvestigingen dat aangeeft gebruik te maken van desktopvirtualisatie blijft de rond de 3 tot 5 procent schommelen. Bij kleinere locaties ligt het gebruik op circa 4 procent, bij locaties met 200 of meer medewerkers bedraagt dat circa 7 procent.