Drie Office versies op de zakelijke markt met groei

Weinig onderwerpen worden zo sterk door Microsoft gedomineerd als de markt voor Office-applicaties. Microsoft is daar met de verschillende versies die in de afgelopen jaren zijn uitgebracht vooral haar eigen concurrent. Op dit moment zien we dat drie versies nog steeds een groeiend gebruik kennen terwijl de vierde versie nog steeds het meest voorkomt. 

Deze meest voorkomende variant betreft Office 2010. Zeven jaar na de introductie van dit pakket treffen we nog altijd bij 38 procent van de Nederlandse bedrijfsvestigingen met 50 of meer werknemers dit pakket aan. Het wordt al wel in snel tempo vervangen. In 2016 gaf nog meer dan de helft van de locaties aan Office 2010 te gebruiken. Office 365, verschenen medio 2011 komt voor bij circa 29 procent van de locaties. Office 2013 zien we bij een even grote groep, namelijk eveneens 29 procent van alle locaties. Office 2016 is inmiddels al weer twee jaar op de markt. Op dit moment zien we dat deze versie in gebruik is bij circa één op zeven locaties. 

Doorgaans zien we dat voor Officeapplicaties met name de locaties van kleinere bedrijven voorop lopen met de adaptatie van nieuwe oplossingen. Ook nu zien we dat terugkomen. Office 2016 is bij circa 16 procent van de locaties met 50 tot 100 medewerkers in gebruik terwijl in de klassen daarboven het gebruik met elke trede een beetje lager ligt. Bij 1000+ locaties geeft momenteel pas een kleine 5 procent aan Office 2016 te gebruiken. 

De verwachte groei voor Office pakketten in het komende jaar zal naar verwachting plaatsvinden voor Office 2016 implementaties of Office 365 licenties. Voor het belangrijkste deel zal dat ten koste gaan van de huidige Office 2010 installaties. Daarom is het gebruik van deze drie versies nog een keer weergegeven naar activiteit. Daarbij valt meteen op dat bij de overheid, de zorg en in de bouw nog steeds heel veel locaties het 7 jaar oude Office 2010 gebruiken. Office 365 kent veruit haar hoogste gebruik bij onderwijsinstellingen. Voor Office 2016 zijn de verschillen per segment, ten opzicht van de andere versies, relatief beperkt. De industrie en het onderwijs lijken hier voorop te lopen in de acceptatie. 

Windows Operating Systems: “skip-1-rule”

Voor besturingssystemen op de pc met betrekking tot de zakelijke markt is een opmerkelijk fenomeen waarneembaar. Je zou het de “skip-1-rule” kunnen noemen. Windows XP was nog zeer lang na de introductie een zeer populair systeem. Vista daarentegen heeft nooit een goede tractie weten te krijgen op de zakelijke markt. Windows 7, geïntroduceerd in de nazomer van 2009, is momenteel het meest voorkomende zakelijke besturingssysteem. Circa twee derde van de bedrijfslocaties geeft aan dit als platform te gebruiken voor pc’s. Daarmee neemt het verval in penetratie wel een duidelijke vorm aan; in 2016 was Windows 7 nog bij 86 procent van de locaties in gebruik, in 2015 lag dat nog op 90 procent. Windows 8 vertoont het zelfde euvel als Vista, het is nooit uit de schaduw kunnen komen van haar voorganger. De hoogste penetratie die we zagen voor dit platform uit 2012 betreft 27 procent in 2015. Passen we de “skip-1-rule” opnieuw toe, dan is Windows 10 weer een van de toppers uit het portfolio van Microsoft. Twee jaar na introductie lijkt dat aardig te kloppen. In 2016 gaf ruim een kwart van de locaties aan dat men gebruik maakte van pc’s op Windows 10. Anno 2017 is dat doorgeschoten naar meer dan de helft van alle geïnterviewde locaties. Voor Windows 7 zagen we dat het hoogste gebruik 6 jaar na verschijnen werd bereikt. Dat zou voor Windows 10 betekenen dat tot circa 2021 de penetratie blijft toenemen. 

Ook voor besturingssystemen geldt dat het initiële gebruik hoger is bij kleinere bedrijven dan in de grootzakelijke markt. Bij bedrijfsvestigingen met 50 tot 100 medewerkers ligt het gebruik van Windows 10 op 56 procent, bij locaties met 100 tot 200 medewerkers op 60 procent, bij locaties met 200 tot 500 én locaties met 500 tot 1000 medewerkers op circa 45 procent terwijl locaties met meer dan 1.000 medewerkers in ongeveer een derde van de gevallen aangeeft Windows 10 systemen te draaien. Het gebruik van Windows 7 naar aan de hand van het aantal medewerkers kent dan de tegenovergestelde variant; de huidige penetratie is het laagst bij locaties met 50 tot 100 medewerkers (62 procent), het hoogst bij bedrijfsvestingen met meer dan 1.000 medewerkers (78 procent).  

Voor de twee systemen die momenteel het meest voorkomen, Windows 7 en Windows 10, is ook het gebruik naar branches verder uitgesplitst. Dan blijkt dat op één segment na, ICT & Utilities, Windows 7 binnen alle segmenten nog het meest voorkomende systeem betreft. Vooral de not-for-profit sector en de productie sectoren gebruiken bovengemiddeld vaak Windows 7. Het onderwijs, de industrie en ICT & Utilities kennen de hoogste penetratie Windows 10 gebruik.  

Zelf geeft Microsoft aan dat Windows 10 ook het laatste besturingssysteem is. De manier van updaten inclusief een naamswijziging, begeleid met uitgebreide marketingactiviteiten gaat waarschijnlijk op de schop. Vermoedelijk wordt een strategie aangenomen vergelijkbaar met Linux distributies en Apple OS. Het blijft dan Windows 10 terwijl onder de motorkap periodiek de noodzakelijke verbeteringen middels updates worden doorgevoerd.