Bijna twee op drie locaties gebruikt ERP-software

Van alle Belgische bedrijfsvestigingen met 50 of meer werknemers geeft 64 procent aan gebruik te maken van een ERP-oplossing. De laatste drie jaar lijkt dit percentage licht te dalen.

SAP ERP is het meest voorkomende pakket. Op basis van alle Belgische locaties met 50 of meer werknemers ligt het percentage sites met SAP ERP op een kleine 29 procent. Microsoft wordt gebruikt door circa 13 procent van de Belgische locaties. De derde plaats wordt ingenomen door de verzamelbak “maatwerksoftware”. Hieronder valt zowel in eigen huis ontwikkelde maatwerk als door een externe dienstverlener ontwikkeld maatwerk ERP. Het gebruik van maatwerk ERP ligt met name nog erg hoog in het handelssegment met 17 procent, en in de industrie met 14 procent.

De verscheidenheid aan beschikbare ERP-oplossingen is hoog. Bij de bijna 2.400 geïnterviewde sites die aangeven ERP te gebruiken treffen we in totaal circa 180 verschillende ERP-oplossingen. Slechts een beperkt aantal van deze partijen, namelijk 7, treffen we aan bij 1 procent of meer van alle locaties (50+ medewerkers).

De meeste ERP-toepassingen draaien nog altijd op de eigen locatie. Van alle geïnventariseerde ERP-pakketten draait 43 procent op een server op de eigen locatie. Circa 38 procent van de ERP-pakketten draait op een zuster of moeder locatie, maar wel binnen de eigen organisatie. Ongeveer 18 procent van de ERP-oplossingen betreft een pakket dat wordt gehost in een datacenter van een externe dienstverlener (inclusief private cloud). Het restant, ongeveer 1 procent, betreft public cloud oplossingen.

Top 5 leveranciers per marktsegment

De top 5 ERP-toepassingen ziet er voor de meeste van de onderscheiden marktsegmenten ongeveer gelijk uit. Het ERP-gebruik binnen het publieke domein is beperkt. De meest voorkomende leverancier binnen dit marktsegment is SAP met een penetratie van 9 procent. Bij locaties van Multinationals ligt het ERP-gebruik juist erg hoog. Circa 85 procent van locaties in dit segment gebruikt ERP. SAP is hier de meest dominante speler. Bij 68 procent van de locaties van Multinationals treffen we een SAP ERP oplossing aan. Ook bij locaties in het marktsegment “National Enterprises”, waarin alle locaties zitten van bedrijven met 250 tot 2.500 medewerkers in België, is SAP, met een penetratie van 35 procent, de meest voorkomende leverancier. In dit segment komt ook Microsoft al veel duidelijker naar voren. Circa 17 procent geeft aan Dynamics ERP te gebruiken. Bij locaties in het segment “Medium Sized Businesses”, waarin locaties van bedrijven vallen met 50 tot 250 medewerkers in België, is Dynamics de marktleider. Een op vijf locaties geeft aan Dynamics te gebruiken. Ook maatwerkoplossingen komen, met 14 procent, in dit segment prominent naar voren.

Penetratie ERP en ERP per gewest

De groei van ERP zal voor een belangrijk deel moeten komen uit het leveren van meer functionaliteiten per locatie. Het aantal locaties waar ERP gebruikt wordt groeit namelijk nauwelijks meer of lijkt zelfs recentelijk een klein beetje te krimpen. Het ERP-gebruik treffen we hoofdzakelijk aan in de profit sector. De uitschieter naar boven blijft de industrie, waar bijna 9 op 10 locaties beschikt over een ERP-oplossing. Bij de overheid treffen we het minst vaak ERP-oplossingen aan.

Naast de weergegeven branche segmentatie is er ook nog verschil waar te nemen in ERP-gebruik per gewest. Daarbij geldt dat het ERP-gebruik in Vlaanderen het hoogst is. Hier geeft twee derde van de locaties aan dat men over een ERP-oplossing beschikt. In Wallonië betreft dat 57 procent van de locaties. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ligt de ERP-penetratie op 51 procent. SAP scoort in alle drie de gewesten een vergelijkbaar percentage (ca. 29%). Microsoft ERP komt, met 15 procent, hoofdzakelijk voor binnen Vlaanderen. In BHG ligt dit namelijk op 8 procent, in Wallonië op 7. Ook voor maatwerk ERP zijn grote verschillen waarneembaar. In Vlaanderen gebruikt 11 procent van de locaties een maatwerk ERP-toepassing, in Wallonië 9 procent maar in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreft dat slechts 4 procent van de locaties.