Bijna twee op drie locaties gebruikt ERP-software

Van alle Belgische bedrijfsvestigingen met 50 of meer werknemers geeft 64 procent aan gebruik te maken van een ERP-oplossing. SAP ERP is het meest voorkomende pakket. Op basis van alle Belgische locaties met 50 of meer werknemers waar ERP-software wordt gebruikt zien wij dat meer dan de helft (57%) een SAP ERP-oplossing is. Microsoft wordt gebruikt door circa 12 procent van de Belgische locaties. De derde plaats wordt ingenomen door de verzamelbak “maatwerksoftware”. Hieronder valt zowel in eigenhuis ontwikkelde maatwerk als door een externe dienstverlener ontwikkeld maatwerk ERP.

De verscheidenheid aan beschikbare ERP-oplossingen is hoog. Bij de bijna 2.700 geïnterviewde sites die aangeven ERP te gebruiken treffen we in totaal circa 180 verschillende ERP-oplossingen. Slechts een beperkt aantal van deze partijen, treffen we aan bij 1 procent of meer van alle locaties (50+ medewerkers).

De meeste ERP-toepassingen draaien nog altijd op de eigen locatie. Van alle geïnventariseerde ERP-pakketten draait 43 procent op een server op de eigen locatie. Circa 38 procent van de ERP-pakketten draait op een zuster of moeder locatie, maar wel binnen de eigen organisatie. Ongeveer 17 procent van de ERP-oplossingen betreft een pakket dat wordt gehost in een datacenter van een externe dienstverlener (inclusief private cloud). Het restant, ongeveer 2 procent, betreft public cloud oplossingen.

Top 5 leveranciers per marktsegment

De top 5 ERP-toepassingen ziet er voor de meeste van de onderscheiden marktsegmenten ongeveer gelijk uit. Het ERP-gebruik binnen het publieke domein is beperkt. Binnen dit marktsegment is SAP met een aandeel van 44 procent veruit het grootst. Bij locaties van Multinationals ligt het ERP-gebruik juist erg hoog. Circa 84 procent van locaties in dit segment gebruikt ERP. SAP is ook hier de meest dominante speler. Tachtig procent van alle ERP-oplossingen die bij Multinationals worden gebruikt zijn van SAP. Ook bij locaties in het marktsegment “National Enterprises”, waarin alle locaties zitten van bedrijven met 250 tot 2.500 medewerkers in België, is SAP, met een aandeel van 58 procent, de meest voorkomende leverancier. In dit segment komt ook Microsoft al veel duidelijker naar voren. Circa 12 procent van alle oplossingen binnen de National Enterprises is een  Dynamics ERP-systeem. Bij locaties in het segment “Medium Sized Businesses”, waarin locaties van bedrijven vallen met 50 tot 250 medewerkers in België, is SAP wederom de leider wanneer we kijken naar het aandeel binnen al locaties met ERP-systemen. Ruim een kwart geeft aan SAP ERP te gebruiken. Ook maatwerkoplossingen komen, met 16 procent, in dit segment prominent naar voren.

Penetratie ERP en ERP per gewest

De groei van ERP zal voor een belangrijk deel moeten komen uit het leveren van meer functionaliteiten per locatie. Het aantal locaties waar ERP gebruikt wordt groeit namelijk nauwelijks meer. Het ERP-gebruik treffen we hoofdzakelijk aan in de profit sector. De uitschieter naar boven blijft de industrie, waar bijna 9 op 10 locaties beschikt over een ERP-oplossing. Bij de overheid treffen we het minst vaak ERP-oplossingen aan (25%).

Naast de weergegeven branche segmentatie is er ook nog verschil waar te nemen in ERP-gebruik per gewest. Daarbij geldt dat het ERP-gebruik in Vlaanderen het hoogst is. Hier geeft ruim twee derde van de locaties aan dat men over een ERP-oplossing beschikt. In Wallonië betreft dat 57 procent van de locaties. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ligt de ERP-penetratie op 55 procent.