Skype for Business grootste pijler Unified communications

Van de Belgische bedrijfsvestigingen met 50 of meer medewerkers op locatie geeft 22 procent aan gebruik te maken van een oplossing voor Unified Communications. Vorig jaar zagen we dat de groei in aantal locaties met deze oplossing leek te stagneren. Het huidige percentage ligt dan ook op vrijwel hetzelfde niveau als een jaar geleden , maar iets hoger dan 2 jaar terug. Voor die tijd zagen we een groei van een aantal procentpunten per jaar. In 2013 lag het percentage locaties met Unified Communications bijvoorbeeld nog op 14 procent. Veruit de meest voorkomende oplossing voor Unified Communications die we bij de Belgische bedrijfslocaties tegenkomen betreft Skype for Business toepassingen. Op dit moment treffen we bij 16 procent van de geïnterviewde locaties een Skype for Business toepassing aan. Ook hier zien we dat de sterkste groei achter de rug lijkt te zijn. Die leek met name plaats te vinden rond 2012 en 2013. Toen schoot het gebruik van enkele procentpunten naar circa 14 procent. Dit blijkt uit analyse van Computer Profile op basis van gesprekken met ruim 3.700 Belgische bedrijfsvestigingen in de afgelopen 12 maanden. 

Waar Lync voorheen een aparte serveroplossing was kan Skype for Business naast een (on premise) server versie ook worden verkregen via de Office 365 licentie. Een deel van de verspreiding van Skype for Business hangt dan ook samen met het toegenomen gebruik van O365. Of en in welke mate men daarbij de Unified Communications mogelijkheden binnen de O365 licentie benut is niet altijd duidelijk. Zo kan het ene bedrijf de mogelijkheden van Skype for Business benutten door gebruik te maken van videoconferencing, delen van bestanden en zelfs het vervangen van de telefooncentrale met de Skype for Business Server, terwijl een ander bedrijf enkel de messaging functie van Skype for Business inzet. Sectoren waar het gebruik van Unified Communications bovengemiddeld hoog is, zijn; ICT & Utilities, waar het gebruik van UC op 44 procent ligt en van Skype for Business op 33 procent, de transportsector waar 31 procent aangeeft UC te gebruiken en 25 procent gebruik maakt van Skype for Business en bedrijfslocaties in het segment Finance & Services kent een UC penetratie van 29 procent en een Skype penetratie van 22 procent.  

Voice over IP 

Voorwaarde voor Unified Communications is de beschikbaarheid van IP lijnen voor de communicatie. VoIP is daarbij doorgaans de eerste gebruikte functionaliteit. Het gebruik van VoIP bij de geïnterviewde Belgische bedrijfsvestigingen ligt momenteel op 51 procent. Vier jaar terug bedroeg dat ongeveer 48 procent en in 2009 was dat nog minder dan een derde van de locaties. Ook hier zien we dat de naar boven uitschietende sector de ICT & Utilities sector betreft  waar driekwart van de locaties gebruik maakt van VoIP. 

Kijkend naar het gebruik van VoIP in relatie tot de grootte van het bedrijf, dan blijkt dat 47 procent van de locaties met 50 tot 100 medewerkers gebruik maakt van VoIP, 50 procent van de locaties met 100 tot 200 medewerkers, 58 procent van de locaties met 200 tot 500 medewerkers en circa 60 procent van de locaties met meer dan 500 medewerkers.  

Vendoren 

Kijkend naar de vendoren van oplossingen voor VoIP en voor Unified Communications, dan zien we dat Cisco de meest voorkomende partij is. Een kwart van de aangetroffen oplossingen op de twee genoemde deelgebieden betreft een Cisco toepassing. We laten dan het gebruik van Microsoft Skype for Business (en haar voorlopers) wel buiten beschouwing (het gebruik van Skype for Business is ongeveer 1,6 maal zo groot als het gebruik van Cisco oplossingen). Cisco kent haar grootste aandeel bij locaties van Multinationals. In dat segment is bijna de helft van de VoIP/UC oplossingen een Cisco toepassing. Mitel vormt overall 16 procent van de IP oplossingen. Het Canadese bedrijf kent haar hoogste aandeel (26 procent) bij locaties van National Enterprises (commerciële bedrijven met 250 tot 2.500 medewerkers in België). Unify neemt de derde plaats in met een  aandeel van 13 procent en kent in het publiek domein haar sterkste segment (17 procent). Alcatel-Lucent kent, met 12 procent, een bijna even groot aandeel. Ook Alcatel-Lucent kent haar sterkste positie in het publiek domein waar één op vijf oplossingen op het gebied van VoIP/UC van hen is. Avaya sluit de top 5 met een aandeel van 10 procent. Ook Avaya kent bij Multinationals haar grootste aandeel (16 procent). 

Videoconferencing op retour

Videoconferencing-oplossingen kunnen standaard onderdeel zijn van een oplossing op het gebied van Unified Communications, maar dat is niet per definitie zo. Daarom is de doelgroep (Belgische bedrijfsvestigingen met 50 of meer werknemers) apart gevraagd naar het gebruik van videoconferencing oplossingen. 

Bij Belgische bedrijfsvestigingen is Polycom met een aandeel van 40 procent de meest voorkomende toepassing voor videoconferencing. In 2016 deed Mitel een poging Polycom in te lijven, maar deze poging strandde uiteindelijk waarna investeringsmaatschappij Siris Capital met de buit aan de haal ging. Cisco vormt met meer dan een derde van de videoconferencing-oplossingen de tweede grootse vendor op dit terrein. Dat is inclusief de oplossingen van het overgenomen Tandberg. Lifesize, inmiddels verzelfstandigd vanuit Logitech, is met een aandeel van 10 procent de derde grootse partij.  

Het gebruik van videoconferencing-oplossingen loopt wel langzaam terug. Vanaf 2013 zien we een dalende penetratie voor videoconferencing solutions. Toen gaf 23 procent van de locaties aan een dergelijke oplossing te gebruiken. Nu is dat ongeveer 13 procent. Met name de online mogelijkheden van videoconferencing zijn flink gestegen in de afgelopen jaren, waardoor video vergaderen laagdrempeliger is geworden. Op boardroom niveau zal het gebruik van de klassieke videoconferencing-oplossingen nog wel een tijdje blijven bestaan, maar de lagen daaronder zullen steeds vaker overstappen op online tools die met een ingebouwde of losse webcam een goedkoop alternatief zijn gaan vormen.