Aandeel van Apple in zakelijke tabletmarkt neemt af

Het percentage bedrijven dat gebruikmaakt van zakelijk verstrekte tablets is in de afgelopen 12 maanden ongeveer gelijk gebleven tussen de 22 en 24 procent. De Apple iPad kent daarin het grootste aandeel; circa 65 procent van de tablets is een iPad. Het aandeel van Apple in het totaal is ten opzichte van begin 2014, toen het aandeel 77 procent bedroeg, een stuk kleiner geworden. We zien een groei bij Microsoft in het overzicht, met een aandeel van ongeveer 7 procent ten opzicht van de 3 procent vorig jaar. De introductie van de Surface Pro 2 in oktober 2013, de Surface Pro 3 in mei 2014 en de meeste recente Surface Pro 4 in oktober 2015 zullen daar het belangrijkste aandeel in hebben gehad. Samsung staat net als vorig jaar nog steeds op 2 met 16 procent. Dit blijkt uit de ruim 2.500 interviews die Computer Profile het afgelopen jaar hield met IT-verantwoordelijken van Belgische bedrijfsvestigingen, met 50 of meer werknemers, over het gebruik van eindgebruikersapparatuur.

De explosieve groei in het gebruik van zakelijke tablets na de introductie van de eerste iPad, lijkt nu zelf gedraaid te zijn in een krimping van het aantal locaties dat aangeeft iPads te gebruiken. Het aantal locaties dat gebruikmaakt van zakelijke tablets lijkt in verhouding gelijk te blijven.

 

Desktops

Wanneer we kijken naar het gemiddelde aantal desktops dat wij zien per locatie dan is dit over de loop van jaren ook aan het afnemen. De meeste desktops zien wij nog steeds binnen de publieke sector: onderwijs, gezondheidszorg en de overheid. Van deze 3 zien wij enigszins logischerwijs de meeste desktops binnen het onderwijs. Het is aannemelijk dat de afname van desktops een resultaat is van de opkomst in tablets, hybrides en andere smart (mobile) devices.

Voor de pc-markt (desktops en laptops) is in kaart gebracht welke vendoren het grootste aandeel hebben in het totaal van de gebruikte systemen. HP Inc. blijkt dan de grootste te zijn die op de voet wordt gevolgd door Dell.

Van alle geïnventariseerde pc’s is bijna 40 procent een HP Inc.-systeem. Het aandeel van HP Inc. is met 51 procent het hoogst bij Multinationals in België. Binnen het publieke domein zien wij dat HP Inc. het laagste aandeel heeft wanneer we dit vergelijken met de andere verticals. Hier zien wij dat Dell met 43,2 procent juist zijn grootste aandeel heeft en is ook Priminfo het beste vertegenwoordigd. Priminfo zien wij bij National Enterprises (250 tot 2.500 medewerkers), Mulinationals en Medium Sized Businesses (50 – 250 medewerkers) amper voorkomen.

De afgelopen 3 jaren was er een dalende trend te zien voor het gemiddelde aantal desktop pc’s per locatie. De gemiddelden per segment zijn hieronder in kaart gebracht.

Van desktop naar thin clients

Het aandeel van thin clients in het totaal aantal gebruikte systemen is de laatste jaren aan het afnemen. Begin 2014 bedroeg het percentage thin clients 25,3 procent van het totaal aantal eindgebruikerssystemen, begin 2015 was dat 23,3 procent en inmiddels is dat verder gedaald naar ruim 22,2 procent.

Binnen de gezondheidszorg zien wij de grootste aandelen thin clients, namelijk 34,6. Het zwaartepunt ligt bij organisaties tussen de 500 en 1000 werknemers. Van alle locaties die wij hier hebben gesproken gebruikt ruim een kwart thin clients.