1 op 5 MKB+ locaties gebruikt ERP van SAP

Circa 20 procent van alle bedrijfsvestigingen met 50 of meer medewerkers geeft aan gebruik te maken van een ERP oplossing van SAP. Daarmee is het op de Nederlandse commerciële en publieke markt de meest voorkomende ERP leverancier. Microsoft en Exact vormen de nummers twee en drie overall. SAP is met name sterk aanwezig bij locaties van multinationals. Meer dan de helft (53 procent) van de vestigingen in dit segment geeft aan SAP voor de ERP omgeving te gebruiken. Ook in het publiek domein is SAP de meest voorkomende ERP leverancier. Het verschil met de nummers 2 en 3 is daar wel een stuk kleiner. In de segmenten waar doorgaans de iets kleinere organisaties in vallen, National Enterprises en Medium Sized Businesses, is Microsoft de meest voorkomende ERP leverancier. Bij vestigingen van bedrijven met 250 tot 2.500 medewerkers geeft 18 procent van de locaties aan dat men Microsoft Dynamics gebruikt, bij medium sized businesses (50 tot 250 medewerkers in Nederland) ligt dat op 14 procent. Dit blijkt uit analyse van Computer Profile van circa 6.500 gesprekken die de afgelopen 18 maanden zijn gevoerd met Nederlandse commerciële en publieke instellingen over het gebruik van bedrijfskritische applicaties.

Exact kent haar slechtste segment bij de locaties van Multinationals. Slechts een kleine 4 procent van de locaties uit dit segment gebruikt ERP software van de leverancier uit Delft. In het publiek segment zijn het met name de instellingen uit de gezondheidszorg (15 procent) en het onderwijs (9 procent) die gebruik maken van Exact ERP. Ook maatwerkoplossingen spelen nog steeds een rol bij Nederlandse bedrijfsvestigingen. Overall geeft een kleine 5 procent van de locaties aan nog steeds intern of extern ontwikkeld maatwerk te gebruiken.

De trendlijn voor de afgelopen jaren laat voor de verschillende vendoren geen grote verschuivingen zien. Het gebruik van SAP blijft rond de 20 procent schommelen. Microsoft heeft de penetratie licht zien toenemen in de meest recente jaren. Voor maatwerksoftware is een inmiddels een duidelijk dalende trend zichtbaar.

De geringe verschuivingen hebben ook te maken met het totale ERP gebruik. Van alle bedrijfsvestigingen met 50 of meer werknemers geeft circa 68 procent aan gebruikt e maken van een ERP oplossing. Dat is ongeveer gelijk aan de voorafgaande jaren. De ingebruikname van ERP software door de Nederlandse bedrijfsvestigingen lijkt de maximale potentie te hebben bereikt. Verdere groei zal naar verwachting eerder uit meer ERP functionaliteiten per locatie moeten komen dan uit meer locaties met ERP.

Zowel in de industrie als in de groothandel ligt het ERP gebruik inmiddels rond de 90 procent. De meeste ruimte voor groei lijkt nog te liggen bij locaties uit het publiek domein. Maar ook in de publieke sector laten de overheids-, onderwijs- en zorginstellingen de laatste jaren al weinig groei meer zien. In dit segment wordt met name gebruik gemaakt van vertical specifieke oplossingen, zoals leerling-, burger- of patiëntadministratiesystemen, die hier buiten beschouwing zijn gelaten.

Cloud is private cloud

Cloud computing was (is) een van de meest kenmerkende IT trends van de afgelopen jaren. Kijkend naar het gebruik van ERP software en de manier waarop deze applicatie wordt gedraaid dan blijkt dat de Public Cloud vooralsnog een zeer beperkte rol speelt bij het ERP gebruik. Van alle door Computer Profile aangetroffen ERP pakketten is slecht een paar procent een Public Cloud oplossing. In de laatste 4 jaar is dat percentage ook nauwelijks veranderd. Wat wel flink is toegenomen is het gebruik van ERP software die in een data center van een externe dienstverlener wordt gehost. Hieronder vallen ook de verschillende private cloud oplossingen die door dienstverleners worden aangeboden. In 2013 bedroeg 15 procent van de aangetroffen ERP oplossingen een gehoste versie. In 2016 is dit percentage verdubbelt en vormen gehoste ERP toepassingen al bijna een derde van alle gebruikte ERP oplossingen.

De groei in het gebruik van ERP vanuit een extern data center gaat met name ten koste van lokaal draaiende ERP software. In 2013 vormen lokale ERP nog 43 procent van alle aangetroffen toepassingen, nu is dat nog 32 procent. Ook het gebruik van remote ERP oplossingen is in de afgelopen jaren gedaald. Hieronder verstaan we ERP oplossingen die niet op de eigen locatie draaien, waar wel binnen de eigen organisatie. Dat zal dus doorgaans in een data center op een zuster/moeder locatie zijn. Het draaien van de ERP software op locatie komt met name nog voor bij locaties van de wat kleinere organisaties. Circa 66 procent van de ERP pakketten in het segment Medium Sized Businesses betreft een lokaal geïnstalleerde toepassing. Binnen multinationals draait de ERP applicatie doorgaans in een geconsolideerde omgeving, 45 procent van de gebruikte ERP oplossingen in dit segment draait op een zuster/moeder locatie, nog eens 44 procent draait in een data center van een externe dienstverlener. De trend van afnemend lokaal ERP gebruik zal zich de komende jaren alleen maar verder doorzetten.